ความเป็นมาของบริษัท

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี เริ่มจากการเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ประกอบกิจการค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับภัตตาคารและห้องเย็นต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขยายกิจการและพัฒนาบริษัท จนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : Stock Exchange of Thailand) ในปี พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)” ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Symbol) ASIAN

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน เติบโตและขยายธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน มีธุรกิจใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ทูน่าและกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ และเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเองเริ่มจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และวางแผนขยายกลุ่มธุรกิจแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 542 ล้านบาท ด้วยยอดขายของกลุ่มบริษัทมากกว่า 9 พันล้านบาทต่อปี และมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนมุ่งมั่นพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการ ใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองลูกค้าของกลุ่มบริษัทได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้สมดังคำขวัญที่ว่า เรา “ใช่” สำหรับคุณ

ความเป็นมาของบริษัท

พัฒนาการสำคัญ

2507
เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
2536
ก่อตั้ง บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) เพื่อขยายธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
2537
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2548
ก่อตั้ง บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจทูน่า
2549
ซื้อกิจการผลิตอาหารกุ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. เอเชี่ยน ฟีด
2555
 • ก่อตั้ง บจก. เอชี่ยน ฟู้ด เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายภายในประเทศ
 • เกิดวิกฤต EMS ในประเทศ
 • บจก. เอเชี่ยน ฟีดลงทุนในเครื่อง Extruder เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอาหารปลาหลังเกิดวิกฤต EMS ในประเทศ
2556
AAI เริ่มปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยม
2558
 • ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโตเพิ่มขึ้น 4 เท่า
 • บจก. เอเชี่ยน ฟีด กลับมาทำกำไร
2559
 • ลงทุนในระบบ ERP
 • กำหนดมาตรฐานการจ้างงาน และการหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาฐานข้อมูลสารอาหารสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์น้ำ
 • กำหนดแผนกลยุทธ์ “Ambition 2020”
2560
 • ขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
 • ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์น้ำเติบโตสูง
 • กำหนดกลยุทธ์ “Closer to consumer and efficiency”
2561
 • ตั้งบจก.เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น
 • ลงทุนใน JV : Asian Group SCS Europe GmbH
 • ลงทุนในกิจการร่วม : Inter Petrina Co.,Ltd. และทำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ “MARIA”
 • ตั้งบริษัท Thaiya Corporation (Shanghai) Co.,Ltd. ในประเทศจีน
2562
 • เปิดตัวแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง Monchou
 • ได้รับการจัดอันดับทางเครดิต "BBB-” ด้วย Outlook "Stable” จาก TRIS Rating
 • ปรับเป้ายอดขายตามแผนกลยุทธ์ “Ambition 2020”
 • ลงทุน 51% ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดในประเทศจีน
 • หยุดธุรกิจกลุ่ม Frozen Commodity มุ่งตลาด Frozen VAP
2563
 • ประกาศกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน “CHEERS!”
 • กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งฟื้นตัวจากการขยายตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value-Added Product)
 • ออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • ทำสถิติกำไรสุทธิสูงสุดจากผลประกอบการดีในทุกกลุ่มธุรกิจ
 • เปิดตัวแบรนด์ Hajiko
2564
 • ได้รับการจัดอันดับทางเครดิต "BBB-” ด้วย Outlook "Stable” จาก TRIS Rating ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงปี 2563
 • ได้รับเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging list ของ Thaipat
 • เปิดตัวแบรนด์ Monchou Balanced
 • ทำสถิติกำไรขั้นต้นสูงสุดในไตรมาสที่ 2 ปี2564
2507
เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
2536
ก่อตั้ง บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) เพื่อขยายธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
2537
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2548
ก่อตั้ง บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อะไลอันซ์ เนชั่นแนล (AAI) ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจทูน่า
2549
ซื้อกิจการผลิตอาหารกุ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. เอเชี่ยน ฟีด
2555
 • ก่อตั้ง บจก. เอชี่ยน ฟู้ด เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายภายในประเทศ
 • เกิดวิกฤต EMS ในประเทศ
 • บจก. เอเชี่ยน ฟีดลงทุนในเครื่อง Extruder เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอาหารปลาหลังเกิดวิกฤต EMS ในประเทศ
2556
AAI เริ่มปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยม
2558
 • ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโตเพิ่มขึ้น 4 เท่า
 • บจก. เอเชี่ยน ฟีด กลับมาทำกำไร
2559
 • ลงทุนในระบบ ERP
 • กำหนดมาตรฐานการจ้างงาน และการหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาฐานข้อมูลสารอาหารสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์น้ำ
 • กำหนดแผนกลยุทธ์ “Ambition 2020”
2560
 • ขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
 • ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์น้ำเติบโตสูง
 • กำหนดกลยุทธ์ “Closer to consumer and efficiency”
2561
 • ตั้งบจก.เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น
 • ลงทุนใน JV : Asian Group SCS Europe GmbH
 • ลงทุนในกิจการร่วม : Inter Petrina Co.,Ltd. และทำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ “MARIA”
 • ตั้งบริษัท Thaiya Corporation (Shanghai) Co.,Ltd. ในประเทศจีน
2562
 • เปิดตัวแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง Monchou
 • ได้รับการจัดอันดับทางเครดิต BBB- ด้วย Outlook “Stable” จาก TRIS Rating
 • ปรับเป้ายอดขายตามแผนกลยุทธ์ “Ambition 2020”
 • ลงทุน 51% ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดในประเทศจีน
 • หยุดธุรกิจกลุ่ม Frozen Commodity มุ่งตลาด Frozen VAP
2563
 • ประกาศกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน “CHEERS!”
 • กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งฟื้นตัวจากการขยายตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value-Added Product)
 • ออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • ทำสถิติกำไรสุทธิสูงสุดจากผลประกอบการดีในทุกกลุ่มธุรกิจ
 • เปิดตัวแบรนด์ Hajiko
2564
 • ได้รับการจัดอันดับทางเครดิต "BBB-” ด้วย Outlook "Stable” จาก TRIS Rating ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงปี 2563
 • ได้รับเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging list ของ Thaipat
 • เปิดตัวแบรนด์ Monchou Balanced
 • ทำสถิติกำไรขั้นต้นสูงสุดในไตรมาสที่ 2 ปี2564