กลุ่มเอเชี่ยน

ยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ

เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

เพื่อความสดของทุกคำอร่อย

วางใจ มั่นใจ แบรนด์คุณปลอดภัย

กลุ่มธุรกิจ

สร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งศักยภาพในการเติบโต

ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์สู่สากล ด้วยนวัตกรรมคุณภาพ ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มเอเชี่ยนยึดมั่นเพื่อรักษาและต่อยอดคุณค่าของอาหารนานาชนิด

นักลงทุนสัมพันธ์

ผลประกอบการปี 2563

รายได้จากการขายและการใช้บริการ
8,645
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
818
ล้านบาท
กำลังการผลิตรวม
176,100
ตัน / ปี